บริการสร้าง QR CODE ของ สพม.นนทบุรี


คำแนะนำ

1. กรอกลิงก์(URL) หรือ ข้อความในช่องรับข้อมูล

2. คลิกปุ่ม "สร้าง QR CODE" เพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดจากลิงก์ หรือ ข้อความที่ท่านกรอก

3. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อนำคิดอาร์โค้ดไปใช้งาน

เว็บไซต์ สพม.นนทบุรี : www.spmnonthaburi.go.th